Get Adobe Flash player

Do zadań Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

  • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pomieszczeń oraz wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo – wychowawczych, szkołach wyższych i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży;
  • kontrola higieny procesów nauczania;
  • ocena warunków przechowywania i stosowania substancji i preparatów chemicznych w  pracowniach szkolnych

*****

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące profilaktyki i zwalczania wszawicy

*****

Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie tornistrów szkolnych

*****

Poradnik dla organizatorów żłobków