Get Adobe Flash player

W dniu 18 czerwca 2014r. w przedszkolu Nr 2 w Hajnówce odbyło się uroczyste podsumowanie programu „Moje dziecko idzie do szkoły”. Program wśród dzieci 5 i 6 letnich oraz ich rodziców realizowały Bożena Janicka, Beata Środa, Joanna Baczyńska i Mariola Krawczyńska.

Na początku nauczyciele przedstawili działania przeprowadzone z dziećmi w ramach programu na przestrzeni roku szkolnego. W części artystycznej dzieci śpiewały piosenki,  wykonywały scenki tematyczne, ćwiczenia gimnastyczne. Układały też obrazki do odpowiednich haseł zdrowego stylu życia. Następnie zgadywały zagadki wyświetlone na monitorze dotyczące nazw warzyw i owoców.

W dniu 15 czerwca pracownicy PSSE w Hajnówce uczestniczyli w cyklicznej imprezie miejskiej – Pikniku Rodzinnym. Zorganizowano stoisko wspólnie z Policją i Starostwem Powiatowym w Hajnówce. Dzieci oraz ich rodzice odpowiadali na pytania konkursowe na temat zdrowego stylu życia i bezpiecznych zachowań, w nagrodę otrzymywali drobne gadżety.  Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.                                         Równie atrakcyjne okazały się badania na zawartość tlenku węgla i karboksyhemoglobiny w wydychanym powietrzu, do którego przystępowały często całe rodziny, osoby palące, bierni palacze, a także ci, którzy zerwali z nałogiem. Osoby odwiedzające stoisko otrzymywały materiały edukacyjne na temat papierosów, dopalaczy, chorób przenoszonych przez kleszcze oraz bezpiecznych zachowań podczas wakacji.

 

W związku z rozpoczętym sezonem zbioru owoców i warzyw, Główny Inspektor Sanitarny przypomina:

Podmioty prowadzące produkcję pierwotną produktów pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

W trakcie uprawy, zbioru, magazynowania i transportu owoce i warzywa narażone są na pojawiające się zagrożenia, które musi brać pod uwagę i im zapobiegać każdy, kto produkuje, skupuje lub przetwarza te produkty. Szczególnie niebezpieczne są zagrożenia mikrobiologiczne (takie jak patogenne bakterie i wirusy), gdyż owoce i warzywa często spożywane są na surowo, bez obróbki cieplnej odpowiedniej do wyeliminowania zagrożenia.

Spożycie produktów zakażonych patogennymi mikroorganizmami może prowadzić do zatruć pokarmowych, a także poważnych komplikacji zdrowotnych. Główne źródła patogennych mikroorganizmów w owocach i warzywach to stosowane w trakcie uprawy: zanieczyszczona woda, gleba, nawozy, ścieki, a także ludzie, którzy pracując w styczności z owocami i warzywami, jednocześnie są nosicielami patogenów.

Podstawowe zasady zapobiegania zakażeniom mikrobiologicznym owoców i warzyw obejmują:

- ścisłe przestrzeganie zasad higieny wśród osób zajmujących się pozyskiwaniem i przetwarzaniem owoców i warzyw;

Więcej…

Więcej artykułów…